Logo Timpaan Hoofddorp B.V.

Deelplan 3 Zuiderloo

Timpaan ontwikkelt in Zuiderloo ongeveer 290 nieuwbouwwoningen. De meeste woningen zijn al gebouwd. De volgende locaties die ontwikkeld gaan worden zijn Middenduin en Deelplan 3. De locatie Deelplan 3 ligt aan de noordkant van de Vennewatersweg, tussen de Haagbeuk en de Kennemerstraatweg.

Het projectteam Zuiderloo van de gemeente heeft samen met ontwikkelaar Timpaan gewerkt aan het verkavelingsplan voor de locatie Deelplan 3. Een verkavelingsplan is een gedetailleerd ontwerp voor de verdeling van grond (verkaveling) voor bijvoorbeeld woningen. Deelplan 3 bestaat uit 29 woningen in verschillende woningbouwcategorieën (goedkoop, middelduur en duur). Het gaat om grondgebonden woningen; vrijstaand en geschakeld. De geschakelde woningen zijn zowel rijwoningen als ‘rug-aan-rug woningen’. Het verkavelingsplan vindt u hier.

Stedenbouw en architectuur

Het ontwerp voor de woningen in Deelplan 3 in Zuiderloo sluit nauw aan bij de inhoud van het stedenbouwkundig ontwerp en beeldregieplan van de gemeente Heiloo. Hierin ligt het accent op vertrouwde en harmonieuze architectuur in een comfortabel woonmilieu.

Langs de Vennewatersweg is voorzien in een doorgaande straatwand die de verkeersroute visueel begeleidt. Deze straatwand wordt verluchtigd door verticale accenten in de vorm van dwarsgeplaatste topgevels en dakkapellen. Ook de gemêleerde kleurstelling met aardtinten draagt bij aan een gevarieerd en aantrekkelijk straatbeeld en woonmilieu. Op stedenbouwkundig interessante kopgevels is voorzien in een venster waarmee ook de sociale veiligheid wordt versterkt. Uitzicht op de omgeving is daarbij immers heel belangrijk.

Aan de Haagbeuk wordt ingespeeld op de bebouwing van de overzijde. Hierdoor ontstaat een herkenbare en enigszins markante entree van één van de “woonlinten” door Zuiderloo. De architectuur sluit ook goed aan op de informele sfeer die de rest van de Haagbeuk kenmerkt.

Dat geldt ook voor de woningen in het hart van Deelplan 3. Hierbij is een rustige en chique witte kleurstelling voor de gevels gecombineerd met een diep-donkere dakpan. Deze kleurstelling komt ook voor in de woonblokken aan de Haagbeuk en de Vennewatersweg. Hierdoor blijft de hele buurt in harmonie.

Aan de uiterste oostgrens van Deelplan 3 is voorzien in een uitgekiend woonconcept, de Smartwoning, waarbij betaalbaarheid wordt gecombineerd met een efficiënt ingedeelde plattegrond. Dit eigen concept van Timpaan draagt op eigen wijze bij aan de sfeer in de buurt. De woningen sluiten in kleur en materiaal aan op de overige woningen. De markante kapvorm draagt op subtiele wijze bij aan de beeldvariatie.

Heel belangrijk in Deelplan 3 is de zorgvuldige inpassing van de openbare ruimten en de omzoming door streekeigen groen. Hierbij wordt enerzijds de privacy van de woonsfeer gegarandeerd maar wordt ook de sociale veiligheid versterkt. Door toepassing van gebiedseigen boom- en beplantingssoorten wordt ook de verbondenheid met de plek versterkt.

Om een beeld te krijgen van Deelplan 3 kunt u klikken op onderstaande links:

 

Locatie

De locatie Deelplan 3 ligt aan de noordkant van de Vennewatersweg, tussen de Haagbeuk en de Kennemerstraatweg.

Reageren?

Wilt u reageren op het plan voor Deelplan 3? Dat kan middels onderstaand formulier.

Na invullen van het formulier, ontvangt u op het door u aangegeven e-mailadres een bevestigingslink. U moet deze bevestigen, anders zien we uw reactie niet. Na bevestiging ontvangt u een email met de inloggegevens voor uw persoonlijke account.